Thema’s Retailagenda

Met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijk, detailhandel, vastgoed en andere sectoren is besloten om de samenwerking in de Retailagenda voor te zetten tot 2024. De Retailagenda focust daarbij op twee centrale thema’s: transformatie en ondernemerschap. In overleg met betrokken partijen wordt gekeken welke onderwerpen en actie nader uitgewerkt worden.
De Retailagenda bouwt hiermee voort op de periode 2018 – 2020 waarbij gewerkt is aan vijf verschillende thema’s. Klik op onderstaande links voor een toelichting en actiepunten.

  1. regionale afstemming
  2. lokale transformatie
  3. samen investeren
  4. Human Capital Agenda
  5. kenniscreatie en innovatie

De vijf thema’s zijn onderling met elkaar verbonden. Regionale afstemming en lokale transformatie hebben een directe impact op het winkellandschap. Flexibilisering van de huurmarkt is gewenst om investeringen in het winkelvastgoed te stimuleren; dit zal met name een effect hebben op de lokale transformatie. De thema’s Human Capital Agenda en kenniscreatie & innovatie raken de gehele winkelsector.

Daarnaast zien we de drie belangrijke onderwerpen die dwars door alle thema’s heen spelen en bepalend zijn voor de te verwachten ontwikkelingen in de sector: digitalisering, internationalisering/Europa en duurzaamheid.  In een toekomstbestendige retailsector is investeren in deze drie doorsnijdende onderwerpen een randvoorwaarde.

Download hier de brochure met een beschrijving van de thema’s.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van de Retailagenda

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.